Analiz Çalışması

Proje, aşağıdakileri dikkate alarak bir Literatür analizi gerçekleştirecektir: 1. Etki becerileri taksonomisi (Beceriler Çerçevesi); 2. İş etki değerlendirmesi için en sık kullanılan yöntem ve teknikler.

Yukarıda açıklanan Hedeflerle uyumlu olarak bu araştırma analizinin ana sonuçları şunlardır:


Sonuç 1: Etki değerlendirmesi literatüründe bulunan temel yaklaşım ve yöntemleri içeren bir çerçeve ve bunların nasıl çalıştığına dair detaylı bir açıklama;

Sonuç 2: Bir beceri çerçevesi: beceri etkisi. Bu çerçeveyi oluşturacak yeterlilikler, etki değerlendirme yöntem ve araçlarının haritalandırılmasının bir sonucu olacaktır (Sonuç 1). Aslında her yaklaşım belirli becerilere ihtiyaç duyar. Bunlara ek olarak, çerçeveyi tamamlamak için yararlı olabilecek diğer daha çapraz beceriler (çalışma ve araştırmanın sonucu olarak) önerilecektir.

Beceriler Çerçevesi tanımı için iki yönteme dayalı bir yaklaşım teşvik edilecektir: *Anket yoluyla aşağıdan yukarıya bir yöntem Ortak üniversiteler arasında öğrencilere yönelik karşılaştırmalı bir anket yoluyla aşağıdan yukarıya bir yöntem literatür çalışması, ikincil kaynakların analizi ve vaka çalışmaları yoluyla yukarıdan aşağıya bir yöntem.