Eğitim

IMPACT ACADEMY'nin temel amacı, Etki Ekonomisi konusunda ücretsiz, çok dilli, üst düzey bir eğitim ve öğretim sunmaktır. Çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bir girişimciliğe öncülük etmek için gereken etki becerileri konusunda uzmanlık kazanmak isteyen üniversite öğrencilerine yöneliktir.

Kurs, her biri Etki Ekonomisi ile bağlantılı özel bir konuyu inceleyecek olan dersler halinde yapılandırılacaktır. Aynı web sayfasında, kullanıcı-öğrenci, proje-konsorsiyumu tarafından düzenlenen orijinal materyali ve web üzerindeki ana açık kaynak materyalinin bir koleksiyonunu bulacaktır.

Orijinal materyal, detaylı bir ders dokümanı, bir sözlük, düzenlenmemiş araçlar ve alandaki uzmanlarla yapılan orijinal röportajları içerecektir.

Diğerlerinin yanı sıra, araştırılan konular aşağıdakileri içerecektir:

-Etki Ekonomisi sektörünün analizi: amaç odaklı şirketlere, krizlere karşı dayanıklılıklarına ve çok boyutlu düzeyde olumlu etkilerine genel bir bakış.

-Etki Ekonomisi ve kârlılık: çevre/kâr dengesinden üç sütun stratejisine kadar.

-Etki Ekonomisi Yönetişimi: AB mevzuatı, Yeşil Anlaşma ve Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planları. Yakalanacak fırsatlar.

-Etki Yatırımcılığı ve Etki Finansmanı Yönetimi: nedir, nasıl çalışır, girişimciler nasıl kullanabilir.

-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve etki becerileri: girişimcilerin SKH'lerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için yapabilecekleri.

-Gerçekten önemli olan şey nasıl ölçülür. Ana GPD alternatif endekslerine ve şirketinizin faaliyetlerinde nasıl kullanılacağına dair bir rehber.

- Entegre Raporu: Sosyal, Çevresel ve Kâr başarılarının tek bir tutarlı raporda nasıl gözden geçirileceği.

İşpaketi 3, projenin ve Erasmus+ Programının genel hedefleriyle uyumludur, çünkü bu işpaketi diğer tüm çıktıların sunulduğu temel sonuç olacaktır.