Proje

Son yıllarda yaşanan krizler ve küresel iklim değişikliğinin yarattığı zorluklar, işletme yöneticilerinin, kârın geçici bir şey olmasını önlemenin tek yolunun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları uzun vadeli tek bir kurumsal misyon çerçevesinde koordine etmek olduğunun farkına varmalarını sağlamıştır.

Mevcut ekonomik sistem büyük ölçüde, artan sosyal eşitsizlik ve çevresel bozulma pahasına ekonomik büyümeyi artırmaya yöneliktir. Yine de şirketler sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Eğitimin rolü, bu paradigma değişimlerini kolaylaştırmak, örneğin gençleri ve öğrencileri yeni beceriler, bizim durumumuzda ise Etki ekonomisi ile ilgili beceriler edinmeleri için desteklemektir. Aslında etki ekonomisi modeli, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç sütunun tamamında uygun bir denge bulmak için iyi bir konuma sahiptir.

Etki Akademisi projesinin iki ana genel hedefi şunlardır:
• Araştırma, deney ve bilimsel bilgiyi benzersiz ve ayırt edici bir teklife entegre ederek Girişimcilik eğitiminde Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Kültürü oluşturmak
• Yeni, sürdürülebilir, adil ve açık bir dünyanın kurucuları olan yeni nesil temsilcilerin yaratılmasını teşvik etmek.

Öğrenme yolunuzda edinmeniz gereken bilişsel, bilimsel ve pratik becerilere sahip değilseniz, iş dünyasında bir Amaç oluşturmak kolay değildir.

Bununla Uyumlu Olarak Özel Hedeflerimiz şunlardır:
• Fırsatçı bir anlayışla değil, toplum için en iyi sonucu elde etmek amacıyla fırsatları değerlendirebilen bir genç girişimci nesli yaratmak için Yüksek Öğrenimde sunulan bir Etki Ekonomisi Programı oluşturmak
• Etki girişimciliği için araçlar, stratejiler ve yöntemler sağlayarak katılımcıların kendi sosyal etki girişimlerini oluşturmalarını ve buna aktif olarak katılmalarını sağlamak.

Hedeflerimiz, seçilen 2 öncelik ile tamamen uyumludur:
• Girişimcilik becerileri: Proje gerçekten de yükseköğretimde girişimcilik eğitimini teşvik etmektedir;
• İklim değişikliği: Etki ekonomisi, sürdürülebilirliği teşvik eden ve sera gazı emisyonlarını azaltan işletmelere yatırım yaparak ve onları destekleyerek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Çok dilli ve kullanıcı dostu bir çevrimiçi platformda ücretsiz bir kurs aracılığıyla, etki becerilerinin ne olduğunu; yeni bir girişimcinin faaliyetlerini tasarlarken dikkate alması gereken temel hususların neler olduğunu; sosyal katılım, çevresel duyarlılık ve ekonomik verimlilik arasında bir değiş tokuş mantığından, her unsurun iş misyonu için yararlı olacağı üç sütunlu bir mantığa nasıl geçileceğini; çevik ama eksiksiz bir sosyal raporun nasıl yazılacağını; çabalarının başarısının nasıl ölçüleceğini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyoruz.