Araçlar

Araçlar IMPACT ACADEMY Projesi, bir girişimcilik fikrinin 2030 SKH'lerini ne kadar iyi karşıladığını değerlendirmek için bir Araç. oluşturmayı hedeflemektedir.

SKH Etki Değerlendirme Aracı, girişimcilerin ve girişimci adaylarının, şirketlerin, girişimcilerin proje girişimcilik fikirlerinin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) üzerinde ne ölçüde olumlu bir etki yarattığını kendi kendilerine değerlendirmeleri için ücretsiz, çevrimiçi bir kaynak olacaktır.

Bu araç herkesin kullanımına açık olacak ve girişimcilerin çalışmalarının ilgili sürdürülebilirlik perspektiflerini basit ve yapılandırılmış bir yaklaşımla belirlemelerine yardımcı olabilecektir.

Bu araç, bir proje fikrinin 17 SKH'nin her biri üzerindeki etkisini doğrudan olumlu, dolaylı olumlu, etkisi yok, dolaylı olumsuz, doğrudan olumsuz veya daha fazla bilgiye ihtiyaç var şeklinde değerlendirmektedir. Araç, SKH'leri ve aralarındaki bağlantılar üzerine düşünmeyi ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik etmektedir.

SKH Etki Değerlendirme Aracı, kullanıcıların fikirlerin, projelerin, faaliyetlerin SKH'leri nasıl etkilediğini değerlendirmelerine yardımcı olur.

Bu işpaketinin amacı, etki değerlendirmesini teşvik etmek için pratik bir araç olduğundan, projenin genel ve özel hedefiyle mükemmel bir şekilde bağlantılıdır.