ETKİ AKADEMİ | Etki Becerilerini artırmak ve girişimcilik eğitimini dönüştürmek için Yüksek Öğrenimde yenilikçi bir Erasmus projesi

Konsorsiyum, 14 Aralık 2023'te, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa finanse edilen, Yüksek Öğrenimde çığır açan bir girişim olan IMPACT ACADEMY projesinin sanal başlangıç Toplantısına katıldı. Bu yenilikçi proje, etki becerilerinin değerlendirilmesine odaklanarak girişimcilik eğitimindeki kritik bir ihtiyacı ele alıyor ve küçük işletmelerin sürekli değişen küresel ortamda başarılı olmaları için güçlendirilmesini amaçlıyor.

Son yıllarda, krizler sırasında kurumsal dayanıklılığın geliştirilmesinde etki becerilerinin önemi ortaya çıktı. Ancak mevcut araçlar ağırlıklı olarak büyük şirketleri hedef alıyor ve başarı için sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları entegre etmeye çalışan yeni gelişen işletmelere boşluk bırakıyor. 

Yeni bir şirketin bu boyutları uyumlu bir şekilde birleştiren bir iş planını nasıl oluşturabileceği sorusu IMPACT ACADEMY'nin misyonunun merkezinde yer almaktadır. Cevap, Avrupa üniversitelerinin derslerinde sıklıkla gözden kaçırılan çok önemli bir unsur olan Etki Becerilerinin daha geniş çapta edinilmesinde yatmaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa çapında farklı eğitim sistemlerini temsil eden 6 ortak, bu zorlukların üstesinden gelmek için bir Konsorsiyum kurmaya karar verdi.

•    Aix-Marseille niversitesi, Fransa
•    DEMOSTENE Centro Studi, Italya
•    Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (IHF) asbl, Belçika
•    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADU), Türkiye
•    Üsküp Turizm ve İşletme Üniversitesi (UTMS), Kuzey Makedonya
•    Internet Web Çözümleri- (IWS), İspanya

Projenin iki yıllık uygulamasında, ortaklar, girişimci eğitimde yenilik yapmak için aşağıdakileri yaparak işbirliği yapacaklardır:  

• Toplumsal refahı ön planda tutarken fırsatları yakalayabilecek yeni nesil genç girişimciler yaratmak için Yüksek Öğrenimde Etki Ekonomisi Programının geliştirilmesi. Ortaklar, ilgi çekici multimedya içeriği yoluyla Etki Becerilerinin edinilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış dinamik bir kurs üretecek, test edecek ve doğrulayacak;
 • Girişimcileri, etki girişimciliğinin karmaşık ortamında gezinmek için gerekli temel becerilerle donatmak üzere tasarlanmış bir Etki Becerileri Çerçevesi oluşturmak;
• Girişimci bir fikrin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 Değerlendirme Aracının geliştirilmesi.

IMPACT ACADEMY projesinin başlatılması, daha kapsayıcı ve etkili bir girişimcilik eğitimi ortamına doğru dönüştürücü bir adımın sinyalini veriyor ve küçük işletmelerin topluma olumlu katkıda bulunurken gelişebilmesini sağlıyor.

IMPACT ACADEMY Projesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen  impactacademyproject.eu   adresini takip etmeye devam edin.