Проект IMPACT ACADEMY Лансирање на платформа за ресурси за отворено образование

IMPACT ACADEMY Еразмус + Проектот за партнерство за соработка ја лансираше онлајн платформата за ресурси за отворено образование. Платформата на IMPACT ACADEMY е главниот приказ на резултатите од проектот и нејзиниот најголем и најопиплив канал за меѓународна видливост и е достапен на 6 јазици (EN, ES, IT, FR, MK, TR) со целата нејзина содржина целосно достапна бесплатно, без да се бара каква било регистрација/идентификација од страна на корисникот. Веб-страницата на проектот сега е онлајн на https://impactacademyproject.eu/

Сегашниот економски систем во голема мера е насочен кон зголемување на економскиот раст на сметка на зголемување на социјалната нееднаквост и деградација на животната средина. Сепак, компаниите можат да имаат позитивно влијание врз целите за одржлив развој. Улогата на oбразованието е да ги олесни овие промени на парадигмата, на пр. да ги поддржи младите и студентите да стекнат нови вештини, во нашиот случај Вештини за влијанието на економијата. Навистина, моделот на влијанието на економијата е добро позициониран да најде соодветна рамнотежа во сите три столба: економски, социјален и еколошки.


Двете главни општи цели на проектот Impact Academy се:
• Градење култура на социјално влијание и одржливост во образованието за претприемништво интегрирајќи истражување, експериментирање, научно знаење во уникатна и карактеристична понуда
• Промовирање на создавање на нова генерација агенти кои се градители на нов, одржлив, фер и отворен свет.
Проектот официјално започна на 14 декември 2023 година, со првиот онлајн транснационален состанок за време на кој партнерите имаа одлична можност да разговараат за целокупниот распоред за спроведување на проектот, да ги дефинираат временските рокови и соодветните должности во следните месеци. Една од првите активности беше развојот, тестирањето и имплементацијата на Платформата за отворени образовни ресурси (ООР).

Во следните две години, Платформата ќе биде основа и ќе ги интегрира сите главни достигнувања на конзорциумот; секој дел од платформата IMPACT ACADEMY е самостојна библиотека на нејзиниот соодветен излез.

За дополнителни информации за проектот IMPACT ACADEMY: https://impactacademyproject.eu/